Merbau

 Merbau

 Bardzo dobra trwałość; odporne na grzyby i insekty.

Dobra obróbka mechaniczna; przy przykręcaniu i przybijaniu konieczne wstępne nawiercenie; dobra wytrzymałość; trochę utrudniona obróbka powierzchniowa. 

Nie wymaga impregnacji . Nie olejowane -patynieje (szarzeje).