Iroko
Nazwy handlowe: Iroko, Kambala, African Teak
Podobne drewno: Teak, Doussie
Pochodzenie: Zachodnia, Centralna i Wschodnia Afryka
Zastosowanie: w swoich krajach pochodzenia, Iroko jest używany jako drewno konstrukcyjne w szkutnictwie i meblach. Ze względu na jego dostatek, Iroko zalicza się raczej do tanich oklein i jest często stosowany. Raczej mało ważny jako fornir w Europie. Niemniej jednak jest często używany do klepek podłogowych i tarasów ze względu na jego wytrzymałość.
Właściwości: żółtobrązowe drewno nie jest bardzo dekoracyjne, jednak ma dobre wymiary i szerokość. Bardzo odporne na szkodniki.Trociny z Iroko są uważane za szkodliwe, w Anglii nawet za rakotwórcze.
Obróbka: ze względu na wtrącenia mineralne w porach, powinny być stosowane narzędzia z węglików spiekanych, w przeciwnym razie narzędzia stają się szybko tępe. Iroko może być jednak łatwo skrawane, szlifowane i strugane. Ponadto, dobrze nadaje się do toczenia. Obróbka powierzchniowa lakierami jest skomplikowana. Dlatego też zaleca się wstępnie oczyścić powierzchnię nitro rozcieńczalnikiem i ewentualnie nakładać warstwy barierowe.